WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de website

De website Synchronie (hierna “de site”) wordt uitgegeven door de onderneming Synchronie SNC (hierna “de uitgever”), met maatschappelijke zetel te Rue Poschet(ST) 13 – 6511 Beaumont, België.

Ondernemingsnummer: 0885 086 693

BTW: BE 0885 086 693

Redactie van de website

Directeur publicatie:
Anne-Sophie Staquet

Contact :
anne-sophie@synchronie.net
+32 479 67 04 31

Hosting van de website

De site http://synchronie.eu/ wordt gehost door OVH, SAS met een kapitaal van 10 069 020 EUR, met maatschappelijke zetel te 22 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk..

BTW: FR 22 424 761 419

Vertrouwelijkheidsbeleid

De gegevens die op onze site worden verzameld, worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van uw gegevens vindt u terug in ons vertrouwelijkheidsbeleid.

Cookies

De site kan automatisch standaardgegevens verzamelen, zoals alle soorten persoonsgegevens aan de hand waarvan de site haar bezoekers kan identificeren. Alle gegevens die onrechtstreeks worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer op deze site te volgen, om het ontwerp en de opstelling ervan te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en algemeen om de dienstverlening aan u te verbeteren. U kunt de site bezoeken door deze optie uit te schakelen in de parameterinstellingen van uw browser.

Respect voor intellectuele eigendom

Alle merken, foto’s, teksten, opmerkingen, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, video- of geluidsfragmenten alsook alle informaticatoepassingen die kunnen worden gebruikt om de site te doen werken en meer algemeen alle elementen die op de site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Ze zijn de volledige eigendom van de uitgever of zijn partners, behalve indien anders vermeld. Elke vorm van reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, geheel of gedeeltelijk, van deze elementen, met inbegrip van informaticatoepassingen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure instelt zodra hij op de hoogte wordt gesteld van dit niet-toegelaten gebruik, betekent niet dat hij akkoord gaat met dit gebruik en verzaakt aan vervolging.

Alleen privégebruik in familiekring is toegestaan. Elk ander gebruik houdt een vervalsing en/of inbreuk in op naburig recht en zal wordt gestraft volgens het Wetboek intellectuele eigendom.

Voor de volledige of gedeeltelijke overname van deze inhoud is de voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud vereist.

nl_NLNL